GJORSLEV
– en bispeborg på Stevns

 

Vestsiden af Gjorslev Slot

Historien om en dansk middelalderborg  

Bogen om Gjorslev Slot er en beretning om et af Danmarks mest interessante

bygningsværker og en spændende fortælling om de mange ejere gennem tiden.

Gjorslev blev opført o. 1396-1400, da Dronning Margrete I var ved magten med

roskildebispen Peder Jensen Lodehat som sin højre hånd og rigets kansler.

Hans indflydelse var enorm, og han byggede Gjorslev som et symbol på sin

og den katolske kirkes magt. Den dag i dag imponeres besøgende på Stevns

af bygningen og dens høje tårn, der kan ses langvejs fra.

I mere end 600 år har en væsentlig del af Danmarks historie udspillet sig i de

prægtige sale, der i de første 140 år var befolket af bygherren og hans gejstlige

efterfølgere, for dernæst – efter reformationen – at blive overtaget af både konger

og dronninger samt en lang række markante herremænd.

Om alt dette kan man læse i bogen, der med et righoldigt billedmateriale og

tilbundsgående tekst henvender sig til alle, der interesserer sig for vores

storslåede nationalarv: de danske slotte og herregårde og deres historie.I 1914 iværksatte Gjorslevs daværende ejer Frederik Scavenius i samarbejde

med Nationalmuseet en tilbundsgående bygningsarkæologisk undersøgelse, som

blev forestået af museumsinspektør Chr. Axel Jensen. 10 år efter forelå resultatet:

et velskrevet og grundigt værk, der dog kun udkom i 300 eksemplarer,

men som nu er genoptrykt som indledning til bogen om Gjorslev.

Omkring 1990 foretog Nationalmuseet yderligere undersøgelser. Om de

interessante resultater heraf har fhv. museumsinpektør Johannes Hertz,

der ledede udgravningerne, bidraget med en artikel. Herudover er der

artikler om bl.a. problemer med vedligeholdelse af kridtstensbroerne,

Møllesøen og dens fiskebestand samt forfatteren Lone Kühlmanns oplevelser

som husholdningselev hos kammerherreinden i 1960'erne.

Bogens sidste del omhandler de mange ejere gennem tiden samt Gjorslevs

rolle under besættelsen – skrevet af værkets redaktør, musikproduceren

Jesper Jørgensen, der også er „kustode“ og rundviser på Gjorslev Slot,

og som gennem 30 år har beskæftiget sig indgående med godsets historie.

Han har ligeledes stået for de fleste af bogens mange smukke farvefotos.


 

 

Vestre korsarms store sal 

Den tilbyggede sydfløj fra 1843
 

Joachim Irgens – Gjorslevs ejer 1664-75 – havde et
særpræget våbenskjold med en klipfisk i to af felterne!
Malet på stolestade i Holtug Kirke.

Fotos: Jesper JørgensenUdgivelsen er med tak støttet af:

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål

Fonden Realdania

Nordea Danmark Fonden

Carlsen-Langes Legatstiftelse  


GJORSLEV - en bispeborg på Stevns er på 480 sider.
Den koster 400 kr. + forsendelse, og den kan bestilles her:
jesper@slotsforlaget.dk – eller på telefon 40 96 96 80.


Tilbage til forsiden