GJORSLEV
- en bispeborg på Stevns


 

Historien om en dansk middelalderborg

Bogen om Gjorslev Slot er en beretning om et af Danmarks mest interessante
bygningsværker og en spændende fortælling
om de mange ejere gennem tiden.
Gjorslev blev opført o. 1396, da Dronning Margrete I var ved magten med
roskildebispen Peder Jensen Lodehat som sin højre hånd og rigets kansler.
Hans indflydelse var enorm, og han byggede Gjorslev som et symbol på sin
og den katolske kirkes magt. Den dag i dag imponeres besøgende på Stevns
af bygningen og dens høje tårn, der kan ses langvejs fra.

I mere end 600 år har en væsentlig del af Danmarks historie udspillet sig i de
prægtige sale, der i de første 140 år var befolket af bygherren og hans gejstlige
efterfølgere, for dernæst - efter reformationen - at blive overtaget af både konger
og dronninger samt en lang række markante herremænd.

Om alt dette kan man læse i bogen, der med et righoldigt billedmateriale og
tilbundsgående tekst henvender sig til alle, der interesserer sig for vores storslåede
nationalarv: de danske slotte og herregårde og deres historie.

I 1914 iværksatte Gjorslevs daværende ejer Frederik Scavenius i samarbejde
med Nationalmuseet en tilbundsgående bygningsarkæologisk undersøgelse, som
blev forestået af museumsinspektør Chr. Axel Jensen. 10 år efter forelå resultatet:
et velskrevet og grundigt værk, der dog kun udkom i 300 eksemplarer, men som
nu bliver genoptrykt som en væsentlig del af bogen om Gjorslev.

Omkring 1990 foretog Nationalmuseet yderligere undersøgelser. Om de
interessante resultater heraf skriver fhv. museumsinpektør Johannes Hertz, der
ledede udgravningerne. Herudover er der artikler om bl.a. problemer med
vedligeholdelse af kridtstensbroerne, forfatteren Lone Kühlmanns oplevelser
som husholdningselev hos kammerherreinden i 1960’erne, Møllesøen og dens
fiskebestand, Gjorslevs rolle under besættelsen og godsets drift.

Bogens sidste del omhandler de mange ejere - skrevet af værkets redaktør,
musikproduceren Jesper Jørgensen, der også er „kustode“ og rundviser på
Gjorslev Slot, og som gennem 30 år har beskæftiget sig indgående med godsets
historie. Han har ligeledes stået for de fleste af bogens mange smukke farvefotos.Pressen skrev bl.a.

Dagbladet, 14. maj 2018 (Erik Nielsen):
Jesper Jørgensens historiske kæmpeværk om Gjorslev
og alle slottets ejere gennem 600 år er en bog, som
bør stå på mange bogreoler på Stevns - og andre steder...
...med den flotte finish er den også et vigtigt bidrag til
Danmarkshistorien. Kvalitetsindbundet, med lækkert layout
og på glittet papir... vejer ikke mindre end to kilogram. Her er
der tale om en historisk bog med tyngde i mere end én forstand.
Selvom Jesper Jørgensen ikke er historiker - men musiker -
har han som skribent en pen, der lægger sig i spændingsfeltet
mellem en historisk afhandling og et populærvidenskabeligt
tidsskrift. Det bliver ikke for tungt, men samtidig skinner det
tydeligt igennem, at der ligger en tung research bag de mange
informationer, man bliver beriget med undervejs.
Han er ganske enkelt lykkedes med bogen.


Udgivelsen er støttet af

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond

Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål

Fonden Realdania

Augustinus Fonden

Nordea Danmark Fonden

Carlsen-Langes Legatstiftelse


 

Bogen kan bestilles via e-mail, telefon eller brev.

Pris 400 kr. + forsendelse

Faktura vedlæggesSlotsforlaget
Søborggård
Holtug Mosevej 12
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 56 70 05
jesper@slotsforlaget.dk