GJORSLEV
- en bispeborg på Stevns

   

Bogen er på 480 sider og illustreret
med et omfattende billedmateriale
   
- klik her for bestilling

--- 

 

 

Historien om en dansk middelalderborg

Bogen om Gjorslev Slot er en beretning om et af Danmarks mest interessante
bygningsværker og en spændende fortælling om de mange ejere gennem tiden.
Gjorslev blev opført o. 1396, da Dronning Margrete I var ved magten med
roskildebispen Peder Jensen Lodehat som sin højre hånd og rigets kansler.

Hans indflydelse var enorm, og han byggede Gjorslev som et symbol på sin
og den katolske kirkes magt. Den dag i dag imponeres besøgende på Stevns
af bygningen og dens høje tårn, der kan ses langvejs fra.

 I mere end 600 år har en væsentlig del af Danmarks historie udspillet sig i de
prægtige sale, der i de første 140 år var befolket af bygherren og hans gejstlige
efterfølgere, for dernæst - efter reformationen - at blive overtaget af både konger
og dronninger samt en lang række markante herremænd.
 

Om alt dette kan man læse i bogen, der med et righoldigt billedmateriale og
tilbundsgående tekst henvender sig til alle, der interesserer sig for vores storslåede
nationalarv: de danske slotte og herregårde og deres historie.
 

I 1914 iværksatte Gjorslevs daværende ejer Frederik Scavenius i samarbejde
med Nationalmuseet en tilbundsgående bygningsarkæologisk undersøgelse, som
blev forestået af museumsinspektør Chr. Axel Jensen. 10 år efter forelå resultatet:
et velskrevet og grundigt værk, der dog kun udkom i 300 eksemplarer,
men som nu bliver genoptrykt som en væsentlig del af bogen om Gjorslev.
 

Omkring 1990 foretog Nationalmuseet yderligere undersøgelser. Om de
interessante resultater heraf skriver fhv. museumsinpektør Johannes Hertz, der
ledede udgravningerne. Herudover er der artikler om bl.a. problemer med
vedligeholdelse af kridtstensbroerne, Møllesøen og dens
fiskebestand samt forfatteren Lone Kühlmanns oplevelser
som husholdningselev hos kammerherreinden i 1960'erne.
 

Bogens sidste del omhandler de mange ejere samt Gjorslevs
rolle under besættelsen - skrevet af værkets redaktør,
musikproduceren Jesper Jørgensen, der også er „kustode“ og rundviser på
Gjorslev Slot, og som gennem 30 år har beskæftiget sig indgående med godsets
historie. Han har ligeledes stået for de fleste af bogens mange smukke farvefotos.

 


 

 

Udgivelsen er støttet af:

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål
Fonden Realdania
Augustinus Fonden
Nordea Danmark Fonden
Carlsen-Langes Legatstiftelse
 

  

 

 - klik her for bestilling af bogenSlotsforlaget
Søborggård
Holtug Mosevej 12
4660 Store Heddinge
Tlf. 56 56 70 05
jesper@slotsforlaget.dkTilbage til forsiden

 

 

 

 

 

ht